5 khái niệm khoa học đằng sau kỹ thuật tối ưu - Trung tâm dạy bơi Hà Nội

Những điều cần biết về kỹ thuật bơi

 kỹ thuật bơi

Dưới đây là 5 khái niệm quan trọng nhất của kỹ thuật bơi lội ngày nay.

 

 1.

 

Tốc độ tay phải tăng trong suốt chuyển động dưới nước

Trong suốt thời gian chuyển động dưới nước, người bơi nên liên tục tăng tốc độ quạt tay. Tăng tốc tay là điều quan trọng giúp thời gian bơi nhanh hơn. Tốc độ tay sẽ tăng nhanh dần đều cho đến khi lên khỏi mặt nước.

 2.

 

Lực bơi bao gồm nâng và kéo 

 Nghiên cứu lực nâng và lực kéo đã làm cho nó có thể xác định được góc tối ưu cho bàn tay và đường quạt tay có thể tối đa hóa lực đẩy.

 3.

 

Chỉ số Phối hợp (IdC) định lượng các vị trí tương đối của cánh tay trong chu kỳ quạt tay.

Khi một người bơi đang hoàn thành giai đoạn đẩy bằng một tay, người đó ngay lập tức phải bắt đầu giai đoạn kéo bằng tay kia. Điều chỉnh kỹ thuật (tạo ra một IdC tích cực) tạo ra một nguồn lực đẩy liên tục hơn dẫn đến thời gian nhanh hơn.

 4.

 

Hệ số Kéo tính lượng tác động của thay đổi kỹ thuật.

Một phép đo chính xác của kỹ thuật cung cấp thông tin có giá trị cho phép cả huấn luyện viên và bơi lội để đánh giá lợi ích của bất kỳ cải tiến kỹ thuật.

 5.

 

 Áp dụng Luật đòn bẩy cho sức mạnh của các vị trí cánh tay khác nhau.

Áp dụng các khái niệm về đòn bẩy (Luật Levers) làm cho nó có thể xác định làm thế nào tốt nhất để vị trí cánh tay trong suốt chu trình quạt tay.

Nguồn: Internet

Trung tâm dạy học bơi Hà Nội

error: Content is protected !!