Cấp Tốc - Trung tâm dạy học bơi Hà Nội

Cấp Tốc

“Học bơi hôm nay khỏe đẹp ngày mai, thêm một kĩ năng sống, bớt một nỗi lo”

 Dạy bơi cấp tốc cho mọi lứa tuổi, biết bơi sau 5,7 buổi học, đảm bảo tối đa 2 tuần bạn có thể bơi tốt.

Chi tiết

error: Content is protected !!