Danh sách kỷ lục bơi lội tại Sea games - Tin tức bơi lội

Danh sách kỷ lục bơi lội tại Sea games

Danh sách kỷ lục SEA Games trong bơi lội.

Danh sách kỷ lục Sea Games trong bơi lội là một danh sách gồm các thành tích tốt nhất của các vận động viên trong môn bơi lội qua lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á ( Tiếng Anh : Southeast Asian Games – Sea Games.Ở Sea Gmaes cũng như các sự kiện thể thao khác thì các nội dung thi đấu trong môn bơi sẽ được tổ chức trong bể dài ( bể 50m) còn bể ngắn( bể 25m) thường chỉ sử dụng trong các giải bơi lội riêng hoặc các sự kiện riêng của thể thao dưới nước .Do bơi lội(Swimming) là một trong những môn thể thao cơ bản của Olympic nên môn bơi lội được tổ chức tại tất cả các kỳ Sea Games hay Seap Games trước đây.Hiện nay, môn bơi lội ở Sea Games tổ chức thi đấu với 38 nội dung tất cả (nam 19,nữ 19) danh sách các nội dung cụ thể như sau (trong ngoặc đơn là tên Tiếng Anh của các kiểu bơi).

  • Bơi tự do (fteestyle stroke) : 50m, 100m, 200m, 400m, 800m(chỉ có ở nữ), 1.500m( chỉ có ở nam)
  • Bơi bướm (Butterfly stroke) : 50m,100m,200m.
  • Bơi ngửa ( Backstroke) : 50m.100m.200m.
  • Bơi ếch ( breaststroke) : 50m,100m,200m.
  • Bơi hỗn hợp cá nhân (Individual medley) : 200m,400m.
  • Bơi tiếp sức:

+ Tiếp sức tự do( Fteestyle Relay) : 4x100m tiếp sức tự do, 4x200m tiếp sức tự do.

+ Tiếp sức hỗn hợp(Medle Relay) : 4x100m tiếp sức hỗn hợp.

 

Danh sách kỷ lục các cự li của Nam.

Môn Thi

Thời lượng

Tên

Quốc tịch

Thời Gian

Sự kiện

Địa Diểm

50m tự do

22.47

Joseph Isaac Schooling

Singapore

08/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

100m tự do

48.58

Joseph Isaac Schooling

Singapore

07/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

200m tự do

1:48.96

Hoàng Quý Phước

Việt Nam

06/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

400m tự do

3.53.97

Sim Wee Sheng Welson

Malaysia

11/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

1.500m tự do

15:31.03

Lâm Quang Nhật

Việt Nam

10/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

50m ngửa

25.27

Quah Zheng Wen

Singapore

11/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

100m ngửa

54.51

Quah Zheng Wen

Singapore

06/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

200m ngửa

2:00.55

Quah Zheng Wen

Singapore

08/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

50m ếch

28.25

Indra Gunawan

Indonesia

13/11/2011

Sea Games 26

Palembang, Indonesia

100m ếch

1:01.60

Nguyễn Hữu Việt

Việt Nam

11/12/2009

Sea games 25

Vientiane, Lào

200m ếch

2:12.99

Nuttapong Ketin

Thái Lan

12/11/2011

Sea Games 26

Palembang, Indonesia

50m bướm

24.06

Joseph Isaac Schooling

Singapore

12/11/2011

Sea Games 26

 

Palembang, Indonesia

100m bướm

52.13

Joseph Isaac Schooling

Singapore

09/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

200m bướm

1:55.73

Joseph Isaac Schooling

Singapore

08/06/2015

Sea Games 28

Singapore, Singapore

200m hỗn hợp cá nhân

2:00.66

Joseph Isaac Schooling

Singapore

10/06/2015

SEA Games 28

Singapore,

Singapore

400m hỗn hợp cá nhân

4:23.20

Ratpong Sirisanont

Thái lan

06/12/2003

SEA Games 28

Hà Nội, Việt Nam

4x100m tiếp sức tự do

3:19”59

Joseph Isaac Schooling (49.74)

Yeo Kai Quan Danny (50.56)

Clement Lim (49.81)

Quah Zheng Wen (49.48)

Singapore

09/06/2015

SEA Games 28

Singapore,

Singapore

4x200m tiếp sức tự do

7:18.14

Joseph Isaac Schooling (1:47.79)

Yeo Kai Quan Danny (1:50.72)

Clement Lim (1:51.33)

Quah Zheng Wen (1:48.57)

Singapore

07/06/2015

SEA Games 28

Singapore,

Singapore

4x100m tiếp sức hỗn hợp

3:38.25

Quah Zheng Wen (54.48)

Khoo Chien Yin Lionel (1:02.33)

Joseph Isaac Schooling (51.50)

Lim Yong’En Clement (49.61)

Singapore

11/06/2015

SEA Games 28

Singapore,

Singapore

 

 

Danh sách kỷ lục các cự li của Nữ.

 

Môn thi

Thời lượng

Tên

Quốc tịch

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

50m tự do

25.59

Amanda Lim

Singapore

11/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

100m tự do

55.93

Quah Ting Wen

Singapore

08/06/2015

 

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

200m tự do

1:59.27

Nguyễn Thị Ánh Viên

Việt Nam

09/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

400m tự do

4:08.66

Nguyễn Thị Ánh Viên

Việt Nam

10/06/2015

Sea Games 28 

Singapore,

Singapore

800m tự do

8:34.85

Nguyễn Thị Ánh Viên

Việt Nam

06/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

50m ngửa

28.90

Tao Li

Singapore

08/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

100m ngửa

1:02.11

Tao Li

Singapore

16/11/2011

Sea Games 26

Palembang,

Indonesia

200m ngửa

2:11.12

Nguyễn Thị Ánh Viên

Việt Nam

07/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

50m ếch

31.45

Ho Ru’en Roanne

Singapore

10/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

100m ếch

1:09.82

Siow Yi Ting

Malaysia

11/12/2009

Sea Games 25

Vientiane,

Lào

200m ếch

2:30.35

Siow Yi Ting

Malaysia

13/12/2009

Sea Games 25

Vientiane,

Lào

50m bướm

26.58

Tao Li

Singapore

07/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

100m bướm

58.84

Tao Li

Singapore

12/11/2011

Sea Games 26

Palembang,

Indonesia

200m bướm

2:11.12

Nguyễn Thị Ánh

Viên

Việt Nam

09/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

200m hỗn hợp cá nhân

2:13.53

Nguyễn Thị Ánh Viên

Việt Nam

07/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

400m hỗn hợp cá nhân

4:42.88

Nguyễn Thị Ánh Viên

Việt Nam

06/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

4x100m tiếp sức tự do

3:45.73

Mylene Ong   (56.61)

Amada Lim    (56.31)

Lynette Lim   (56.62)

Quah Ting Wen (56.19)

Singapore

11/12/2009

Sea Games 25

 

Vientiane,

Lào

4x200m tiếp sức tự do

8:11.75

Quah Ting Wen (2:02.13)

Lynette Lim(2:00.83)

Amada Lim(2:05.26)

Mylene Ong(2:03.53)

 

Singapore

 

10/12/2009

 

Sea Games 25

 

Vientiane,

Lào

4x100m tiếp sức hỗn hợp

4:08.72

Tao Li         (1:03.56)

Ho Ru’En Roanne (1:09.66)

Quah Ting Wen (59.18)

Lim Xiang Qi

Amanda (56.32)

Singapore

10/06/2015

Sea Games 28

Singapore,

Singapore

 

Nguồn: ST

Tin tức bơi lội – Trung tâm dạy học bơi Hà Nội

error: Content is protected !!