Đúng kỹ thuật - Trung tâm dạy học bơi Hà Nội

Đúng kỹ thuật

Dạy bơi từng kiểu bơi ( Bơi Ếch, Bơi Sải, Bơi Bướm, Bơi Ngửa, Đứng nước )  đến khi nào thành thục, bơi đúng, động tác đẹp. Đúng với mục tiêu trung tâm chúng tôi luôn đề ra “Học vui, Bơi chuẩn”.

Chi tiết

error: Content is protected !!