Dạy bơi cấp tốc | Dạy bơi người lớn | Dạy bơi trẻ em 0964444889

Hình ảnh lớp học bơi công ty đoàn thể

Hiện nay có một số người quan niệm trẻ em dễ tập bơi hơn người lớn vì vậy có một số người lớn không biết bơi có tư tưởng lười, mặc cảm, bỏ mặc không tập bơi vì nghĩ rất khó khăn, cơ thể người lớn nặng trọng lượng hơn các em nên dễ bị chìm đây là quan niệm sai. Thực tế trẻ em rất dễ tập bơi, vì cơ thể tay chân của các em mềm dẻo dễ tập định hình những thao tác đúng, bù lại người lớn có lợi thế là hiểu và nhận thức nhanh.

Nào chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh đáng yêu của các bạn Học viên tại Trung tâm:

học bơi

dạy bơi cấp tốc

dạy bơi Hà Nội

dạy bơi ếch

học bơi ếch

học bơi

học bơi

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

error: Content is protected !!