Giáo trình lớp học bơi tập thể - Trung tâm dạy bơi Hà Nội 0964444889

Giáo trình lớp học bơi tập thể

GIÁO TRÌNH LỚP HỌC BƠI TẬP THỂ

BUỔI 1

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I Phần mở đầu

1. Nhận lớp

– HLV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong

– Giới thiệu bài học: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu tiết học

 

 

2. Khởi động

– Khởi động chung: Học viên dàn hàng ngang cự ly cách 1 sải tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ

 

 

 

 

 

20 phút

 

 

 

 

 

5 phút

2 lần 8 nhịp

 

 

 

 

HLV(trợ giảng) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho HLV trưởng

                        HLV  ʚ

       ʚ  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

– Đội hình dàn hàng khởi động

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

II Phần cơ bản

– Tập hít thở trên cạn

 

 

 

 

– Tập động tác tay trên cạn

 

7 phút

 

 

 

 

10 phút

– Học viên thực hiện:

1. Há rộng miệng hít thật sâu

2. Ngậm miệng giữ hơi lại nín thở 3s

3. Thở ra bằng mũi (miệng vẫn ngậm chặt)

 => Lặp đi lặp lại cụm động tác trên nhiều lần

 

Động tác tay trên cạn gồm 5 bước:

+ Thẳng tay: 2 tay chụm thẳng tay

+ Tách tay : Lòng bàn tay hướng ra ngoài

+ Quạt tay: 2 bàn tay kéo nước tới vai

+ Ôm nước: 2 bàn tay chạm nhau khép nách

+ Đưa thẳng tay: Về vị trí ban đầu

III Kết thúc

– Nhận xét, đánh giá buổi học

– Giao bài tập về nhà

– Xuống lớp

=> Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

3 phút

– Học viên:

Trợ giảng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang

 

BUỔI 2 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I Phần mở đầu

1. Nhận lớp

– HLV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong

– Giới thiệu bài học: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu tiết học

2. Khởi động

 

 

 

 

 

 

 

– Khởi động chung: Học viên dàn hàng ngang cự ly cách 1 sải tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ

 

 

 

 

 

 

– Kiểm tra bài cũ:

+ Cách hít thở trên cạn

+ Cách quạt tay trên cạn

 

6 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

2 x 8 nhịp

 

 

 

 

 

 

3 phút

HLV(trợ giảng) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho HLV trưởng

HLV   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

 

– Đội hình dàn hàng khởi động

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

II Phần cơ bản

– Tập chân ếch trên cạn

 

 

 

 

 

 

20 phút

 

 

 

 

 

– Học sinh thực hiện:

Chuẩn bị: Ngồi trên thành bể, 2 tay chống ra phía sau, người hơi ngửa ra sau, 2 chân và 2 bàn chân duỗi thẳng, nhưng thoải mái (chân không gân cứng)

1. Từ từ co 2 chân lên, 2 đùi và 2 gối hơi mở rộng ra 2 bên, 2 bàn chân vẫn duỗi thẳng

2. Co 2 mũi bàn chân lên trên và bẻ ra 2 bên sao cho mũi bàn chân hướng ra ngoài

3. Giữ nguyên bàn chân như động tác 2 dùng lực đạp mạnh ra 2 bên, thẳng về sau

4. Sau khi đạp mạnh (duỗi thẳng 2 chân) sang 2 bên, liền khép mạnh, nhanh 2 bàn chân vào nhau, bàn chân duỗi thẳng như lúc đầu.

=> Lặp lại chuỗi động tác nhiều lần

 

* Lưu ý:

Để dễ nhớ 4 động tác này học sinh cần thuộc lòng những chữ tắt và thực hành đồng loạt:

1. Co

2. Bẻ (xoay ngang 2 bàn chân sang 2 bên, mũi chân hướng ra ngoài, lòng bàn chân hướng thẳng về sau)

3. Đạp (Giữ nguyên bàn chân đã bẻ, đạp mạnh ra sau)

4. Khép

 

III Kết thúc

– Nhận xét, đánh giá buổi học

– Giao bài tập về nhà

– Xuống lớp

=> Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

3 phút

– Học viên:

Trợ giảng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang

 

 

BUỔI 3 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I Phần mở đầu

1. Nhận lớp

– HLV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong

– Giới thiệu bài học: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu tiết học

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Khởi động

– Khởi động chung: Học viên dàn hàng ngang cự ly cách 1 sải tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ

 

 

 

 

– Kiểm tra bài cũ:

 

 

6 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

2 x 8 nhịp

 

 

 

 

 

3 phút

HLV(trợ giảng) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho HLV trưởng

HLV   ʚ

      ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

 

– Đội hình dàn hàng khởi động

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

II Phần cơ bản

– Tập hít thở dưới nước

 

 

 

 

– Tập thả nổi trên mặt nước

 

 

 

 

10 phút

 

 

 

 

15 phút

 

 

 

– Học sinh thực hiện:

Yêu cầu:

1. Hít vào bằng miệng trên mặt nước

2. Thở ra bằng mũi ở dưới nước (thở đều)

3. Nín thở và thở ra khi lên

=> Lặp lại chuỗi động tác nhiều lần

* Yêu cầu:

Tập lấy trọng tâm cơ thể khi nằm sấp chân tay duỗi thẳng

Hít hơi sâu nín thở, chân tay duỗi thẳng, cằm gập cổ

III Kết thúc

– Nhận xét, đánh giá buổi học

– Giao bài tập về nhà

– Xuống lớp

=> Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

3 phút

– Học viên:

Trợ giảng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang

 

BUỔI 4

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I Phần mở đầu

1. Nhận lớp

– HLV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong

– Giới thiệu bài học: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu tiết học

 

 

 

 

 

 

2. Khởi động

– Khởi động chung: Học viên dàn hàng ngang cự ly cách 1 sải tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ

– Kiểm tra bài cũ:

 

6 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 phút

2 x 8 nhịp

                            3 phút

HLV(trợ giảng) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho HLV trưởng

HLV   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

          ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

– Đội hình dàn hàng khởi động

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

II Phần cơ bản

– Tập động tác nổi người quạt tay dưới nước

 

 

 

– Tập động tác đạp chân tại chỗ dưới nước

 

 

 

15 phút

 

 

 

13 phút

 

 

– Học sinh thực hiện:

Yêu cầu:

Lấy trọng tâm cơ thể, hai bàn tay tỳ nước (kéo nước), chân duỗi thẳng (cảm nhận lực kéo đẩy thân người)

=> Lặp lại chuỗi động tác nhiều lần

* Yêu cầu:

Hai tay duỗi thẳng, hướng trước. Hai bàn chân bẻ xoay ngang, song song mặt nước, đạp hướng sau

III Kết thúc

– Nhận xét, đánh giá buổi học

– Giao bài tập về nhà

– Xuống lớp

=> Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

3 phút

– Học viên:

Trợ giảng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang

 

BUỔI 5

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I Phần mở đầu

1. Nhận lớp

– HLV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong

– Giới thiệu bài học: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu tiết học

 

 

 

2. Khởi động

– Khởi động chung: Học viên dàn hàng ngang cự ly cách 1 sải tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ

 

 

 

 

 

– Kiểm tra bài cũ:

 

6 phút

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

2 x 8 nhịp

 

 

 

 

3 phút

HLV(trợ giảng) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho HLV trưởng

HLV   ʚ

      ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

 

– Đội hình dàn hàng khởi động

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

II Phần cơ bản

– Tập động tác nổi người đạp chân

 

 

 

– Tập động tác tay chân kết hợp

 

 

 

15 phút

 

 

 

13 phút

 

 

– Học sinh thực hiện:

Yêu cầu:

Cảm nhận lực đẩy nước, lực tỳ nước bắt điểm bằng gót chân và thả lướt hướng trước

=> Lặp lại chuỗi động tác nhiều lần

* Yêu cầu:

Thân người ở vị trí đường thẳng song song mặt nước. Thực hiện động tác chân thả nổi người thả lướt (5 giây) sau đó đến động tác tay.

Động tác kết hợp có 1 chu kỳ duy nhất lặp lại “đạp chân 1- 3s quạt tay”

III Kết thúc

– Nhận xét, đánh giá buổi học

– Giao bài tập về nhà

– Xuống lớp

=> Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

3 phút

– Học viên:

Trợ giảng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang

 

 

BUỔI 6

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I Phần mở đầu

1. Nhận lớp

– HLV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong

– Giới thiệu bài học: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu tiết học

 

 

 

 

2. Khởi động

– Khởi động chung: Học viên dàn hàng ngang cự ly cách 1 sải tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ

 

 

 

– Kiểm tra bài cũ:

 

6 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

2 x 8 nhịp

 

3 phút

HLV(trợ giảng) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho HLV trưởng

HLV   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

         ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

– Đội hình dàn hàng khởi động

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

II Phần cơ bản

– Tập động tác tay kết hợp thở tại chỗ

 

 

 

 

– Kết hợp hoàn thiện kiểu bơi ếch

 

 

 

15 phút

 

 

 

 

13 phút

 

 

– Học sinh thực hiện:

Yêu cầu:

Hít thở thuần thục theo nguyên tắc “hít vào bằng miệng, thở ra bằng mũi:”. Thực hiện động tác thở trước khi quạt tay

=> Lặp lại chuỗi động tác nhiều lần

* Yêu cầu:

Thả nổi lấy trọng tâm G trên cơ thể, lên thở hạ trọng tâm và đầu nhô lên cao khỏi mặt nước theo chu kỳ “đạp chân 3s ngửa cổ quạt tay”

=> Lặp lại liên tục tuần hoàn

III Kết thúc

– Nhận xét, đánh giá buổi học

– Giao bài tập về nhà

– Xuống lớp

=> Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

3 phút

– Học viên:

Trợ giảng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang

 

BUỔI 7 8 9 10 11 12

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I Phần mở đầu

1. Nhận lớp

– HLV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong

– Giới thiệu bài học: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu tiết học

 

 

 

 

 

 

 

2. Khởi động

– Khởi động chung: Học viên dàn hàng ngang cự ly cách 1 sải tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ

 

 

 

 

– Kiểm tra bài cũ:

 

6 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

2 x 8 nhịp

 

 

 

 

 

3 phút

HLV(trợ giảng) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho HLV trưởng

HLV   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

        ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

       ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

– Đội hình dàn hàng khởi động

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

  ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

     ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ   ʚ

 

II Phần cơ bản

– Luyện tập và củng cố kỹ thuật

 

 

28 phút

 

 

– HLV: Quan sát chỉnh sửa kỹ thuật

– Học viên: Luyện tập và bơi

 

III Kết thúc

– Nhận xét, đánh giá buổi học

– Xuống lớp

=> Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

3 phút

– Học viên:

Trợ giảng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang

 

 

Thông tin chi tiết về khóa học  ? TẠI ĐÂY !!!

Đăng ký học bơi  click-icon

Trung tâm học bơi Hà Nội chuyên đào tạo và dạy học bơi phù hợp đặc biệt cho mọi đối tượng. Với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên nghiêp, các HLV có chứng chỉ Quốc tế về bơi lội. Đến với trung tâm bạn sẽ được học các lớp học bơi với những trải nghiệm thú vị

Giáo trình lớp học bơi tập thể – Trung tâm dạy học bơi Hà Nội

error: Content is protected !!